Вараська окружна прокуратура Prosecutor's Office Of Varash

Порядок оскарження рішень

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

  • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
  • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  • ненадання відповіді на запит на інформацію;
  • надання недостовірної або неповної інформації;
  • несвоєчасне надання інформації;
  • невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
  • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права чи інтереси запитувача.

Рішення, дії чи бездіяльність працівників окружних прокуратур з питань забезпечення доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені керівникам цих прокуратур, керівництву Офісу Генерального прокурора або до суду.

Скарги  на  ім’я  керівників  окружних прокуратур розглядаються у порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян», з урахуванням організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.