Вараська окружна прокуратура Prosecutor's Office Of Varash

Про порядок розгляду звернень громадян та особистого прийому в Вараській окружній прокуратурі

Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

У відповідності до норм статті 131-1 Конституції України прокуратура здійснює:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Згідно частини 3 статті 2 Закону України «Про прокуратуру», на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.

Також, Законом України «Про прокуратуру» внесено зміни до Закону України «Про звернення громадян», якими виключено статтю 29 даного Закону та, відповідно, позбавлено органи прокуратури повноважень щодо нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян.

З наведених вище норм законодавства вбачається, що органи прокуратури з 26.10.2014 позбавлені повноважень щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів.

У відповідності до ст.5 Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Загальний термін вирішення порушених у зверненні питань не може перевищувати сорока п’яти днів.

Заяви і повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

Повідомлення викривачів, а також анонімні повідомлення про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» розглядаються у порядку, визначеному цим Законом.

Строк розгляду звернень обчислюється у календарних днях, починаючи від дня отримання органом прокуратури. Якщо закінчення строку розгляду звернення припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день.

Закінченням строку розгляду звернень вважається дата направлення відповіді, що підтверджується проставленням штампу на його копії із зазначенням дати надсилання.

Особистий прийом громадян в окружній прокуратурі здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою Наказом Генерального прокурора № 363 від 06.08.2020.

Особистий прийом громадян керівництвом здійснюється у встановлені дні та години згідно з графіком, затвердженим керівником окружної прокуратури

Керівник прокуратури приймає громадян за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено заступниками, або у разі оскарження їхніх дій чи рішень.

Заступники керівника окружної прокуратури здійснюють особистий прийом громадян щодо дій чи рішень, прийнятих керівником підрозділу окружної прокуратури, підлеглими працівниками.

Особистий прийом не проводиться у тому разі, якщо:

  • громадянин звертається до органу прокуратури з одного й того самого питання зі зверненням, розгляд якого припинено відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян»;
  • звернення подано з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

Під час звернення на особистий прийом громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, а в разі представництва ним інтересів інших осіб, у тому числі здійснення їх захисту, – також документи, що підтверджують відповідні повноваження, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та іншим законодавством.

Примітка: про особистий прийом громадян за місцем проживання керівництвом окружної прокуратури (місцем розташування відділів) заздалегідь повідомляється на офіційному сайті, та/або у засобах масової інформації.

Телефон окружної прокуратури: 2-21-00

Електронна адреса для прийому електронних звернень громадян: varash@pro.gov.ua

ЗРАЗОК заяви (скарги)

Керівнику Вараської окружної прокуратури
П.І.П. заявника
Поштова адреса, телефон

 

ЗАЯВА (СКАРГА)

 

Суть оскаржуваного питання
___________________________

Вимога (прохання) до прокурора  
___________________________

 

Дата, підпис

 

ГРАФІК
прийому громадян 
працівниками окружної прокуратури у 2021 році

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Кабінет

Робочий телефон

Прийомний день,
години прийому

Нижник

Григорій Петрович

Керівник
окружної прокуратури

1 поверх

2-21-00

Вівторок
10.00-12.00
13.00-17.00

Лис

Олександр Анатолійович

Заступник керівника
окружної прокуратури

1 поверх

2-21-00

Понеділок
10.00-12.00
13.00-17.00

Прокурори окружної прокуратури та її відділів,
начальники відділів окружної прокуратури

Щоденно
10.00-12.00
13.00-17.00

 

УВАГА!!!

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН в окружній прокуратурі ПРИЗУПИНЕНО

З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» встановлено карантин.

На виконання вказаної постанови та наказу виконувача обов’язків Генерального прокурора від 13.03.2020 № 147 прийом громадян в органах прокуратури області призупинено на зазначений період карантину. Допуск до адміністративних будівель органів прокуратури тимчасово обмежено.

Разом з тим інформуємо, що подати звернення громадяни мають право на офіційні електронні поштові адреси, телефони «гарячих ліній», розміщені на офіційних сайтах окружної прокуратури https://varashprok.rv.ua/ або Рівненської обласної прокуратури https://pro.gov.ua/, поштові скриньки для звернень або звичайним поштовим зв’язком.